ᲛᲨᲝᲑᲘᲐᲠᲝᲑᲐ ᲓᲐ ᲡᲐᲙᲔᲘᲡᲠᲝ ᲙᲕᲔᲗᲘᲡ ᲞᲐᲙᲔᲢᲔᲑᲘ

სპეციალურად შექმნილი ქირურგიული პაკეტი საკეისრო კვეთით და ბუნებრივი მშობიარობით საოპერაციო ოთახში.

 

აღწერა: (კოდი: 241052C2A)
 არა  აღწერა  განზომილება
 1  მაგიდის საფარი  140*190 სმ
 6  ხელის პირსახოცები  30*40 სმ
 1  ბავშვის ფარდა  100*100 სმ
 1  SMS ფარდა  120*140 სმ
 1  SMS საკეისრო კვეთა  250*320 სმ, ფენესტრაცია 25*30 სმ ჩამჭრელი ფირით და 3 წებოთი, გამჭვირვალე კოლექციით, ჩანთა 70*80 სმ, გამაგრება 60*50 სმ და მკლავ-დაფის საფარი.
 1  გაძლიერებული ქირურგიული კაბა  Ლ
 1  გაძლიერებული ქირურგიული კაბა  XL

ᲡᲐᲙᲔᲘᲡᲠᲝ ᲙᲕᲔᲗᲐ